Permakamp Projesi Nedir?

Şehirler Çevresinde Permakültür esasları ile tasarlanmış Gerçek Gıda üreten, Çocuk Dostu, Ortak Yaşam Alanları oluşturulması projesi.

Çoğumuz kalabalık metropollerde yaşıyoruz. Bu kalabalığın ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak yeni besinler  ve yeni aktiviteler hayatımıza giriyor. Bu yeniliklerin çoğunluğu bizim yararımıza değil. Topraktan, ağaçlardan, hayvanlardan çok uzağız. Doğal diyerek bize pazarlanan alanlarda yoğun bir kimyasal ilaçlama ve çim denen ürünsüz yeşilliklerden başka seçeneğimiz yok. Zararsız ve sağlıklı besine ulaşamıyoruz ya da bunlara ulaşmak için zamanımızın ve paramızın büyük kısmını harcamak zorunda kalıyoruz. Doğa yoksunluğu çocuklarımızda belirgin biçimde hissediliyor.

Bu tür bir şehir yaşamını kabul etmiyoruz. Sorunun bir parçası iken çözümün bir parçasına dönüşmek istiyoruz. Eskiden olduğu gibi toprakla oynamak, fidan ekmek, büyümesini izlemek, sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı besinin nasıl elde edileceğini çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz. Bireysellik hastalığından sıyrılıp doğamıza önem veren üretken topluluklar kurmak istiyoruz. Hasat edildikten sonra da artmış ??? olan sürdürülebilir örüntüler içinde yaşamak istiyoruz. Çünkü bu tür alanların, ancak içinde yaşanabilen ve üretebilen hale geldiğinde korunabileceğini biliyoruz. PERMAKAMPLAR Projemiz,  temel olarak Özgün doğanın kurallarına göre tasarlanan alanlarda üretken ve ortak yaşam alanları kurmak ve bu alanlarda tüketici destekli tarım yaparak gıda ihtiyaçlarımızı karşılarken doğa içinde daha fazla yaşayabilme fırsatı yaratma, çocuklarımızı bu konuda daha içten ve derin eğitebilme esaslarına dayanmaktadır. Bunu yapmaya çalışırken üretime katılan topluluğun zamanla daha fazla insanı etkilemesini ve kendi yaşam haklarını geri istemesini sağlamayı amaçlamaktayız. Permakamp sistemi önerileri ve tecrübeleri ile bu amaçta olan tüm birey ve topluluklara bir kılavuz olarak belgelenecek  ve serbest kullanıma açılacaktır. 20. Yüzyılın modern baskısına karşı koyabilecek kabiliyette olmasına önem verilecek, gerçek ürün ve gerçek deneyimler yaşatma amacında olacaktır. Belirlediği etik kuralların yaşamasına önem verecektir.

Permakamp Projesinin Amacı.

Şehirler Çevresinde Permakültür esasları ile tasarlanmış Gerçek Gıda üreten, Çocuk Dostu, Ortak Yaşam Alanları oluşturulması projesi

Amacımız, metropole en fazla 1.5 saat mesafelerde yaratılacak korunaklı ve kontrollü alanlarda permakültür meraklıları tarafından tasarlanacak projeleri uygularken, bunu aynı zamanda çocuğunu doğaya yakınlaştırmak isteyen ailelere bir fırsat olarak sunabilmek; gerçek gıda üreterek bunu hakkaniyetli sistemlerle paylaşmak, Permakültür uygulamalarını yaygınlaştıracak atölyeler aracılığı ile geniş bir kitleye uygulama alanı sağlamak, bunları yaparken de belki de birkaç gönüllü aileye yaşam alanı yaratacak bir faydalar birliği yaratmaktır.

Bir çok fayda yanında birçok etki alanı olan bu proje gerçekleştiğinde metropol gibi bir potansiyelden uzaklaşmak zorunda kalmayan ama etik Permakültür kuramlarını koruyan, kaynaklarını eksiltmeyen, değişken özelliklere sahip alanlar yaratılabileceğini düşünüyoruz. Proje birçok özellik ve etki alanından oluşmaktadır. Bu oluşumların tamamı doğru ve etik kurallar ile dizayn edilmeli ve işletilmelidir. Temel olarak Doğaya zarar vermemek  ama kaynak katılımcıların faydaları da gözetmek ve en önemlisi toprak ve besinin dış kaynak kullanmadan artmasını sağlamak esasları gözetilmelidir. www.permakamp.com  projenin  fayda, ilişki, kurulum, kullanım, sürdürülebilirlik, yayılım gibi konuları inceleyecek ve projelendirecektir.

Permakamp Kooperatifi

Permakamp Kooperatifi 2016 yılında Bir sınırılı sorumlu Tüketim Kooparatifi olarak Permakamp Öğümce yerleşkesi Kurucu ve Kurucu Adayları insiyatif ve sorumluluğunda kurulmuştur.

Temel amacı Tüm Permakamp kazanımlarını kurumsal bir çatı altında Topluma hibe etmek ve ücretsiz sunmaktır. Kooperatif Kurucu üyeleri, Kurucu aday Üyeleri ve tüketici üyeleri olarak 3 ana üyelik sistemi ile yürütülmektedir. 

Kurucu üyeleri ve Kurucu adayı Üyeleri tahmin edilebileceği gibi emek ve kapitallerini kooparatif amaç ve hedefleri için hibe eden ve aynı zamanda Kooparatifi yürütmek ve kollamak amacını taşıyan üye profilimizdir. Bu üye profili kooperatif giderleri karşılamak ile yükümlü olmakla birlikte Kooparatif kar ettiği zaman oluşan bütçeyi kullanım insiyatifini belirleyecek üyelerdir.

Tüketici üyeleri ise sadece Permakamp Kooperatifinin ürettiği değerleri belirlenen eder değerinden hizmet ya da ürün alımı yolu ile değerlendirebilen üye profilidir.

Permakamp Koopartifi, Permakamp yerleşkeleri ile oluşan tüm değerlerin ana hak sahibidir.